Muitinės tarpininkavimas


TRANSTERMA


Profesionaliai atliekame muitinės tarpininkavimo paslaugas. Pasirūpinsime reikalingų muitinės procedūrų atlikimu, sutvarkysime reikiamus dokumentus. Operatyviai ištaisome siuntėjų klaidas, padarytas forminant eksporto dokumentus krovinio išvykimo šalyje.

Atliekame šias muitinės procedūras:

  • eksporto ir importo dokumentų tvarkymas bei jų pateikimas muitiniam įforminimui;
  • reeksporto, reimporto ir tranzito dokumentų tvarkymas bei pateikimas muitiniam įforminimui;
  • prekių įvežimas ir išvežimas ribotam laiko tarpui;
  • dokumentų performinimas muitinės sandėliuose ir muitinės terminale;
  • importo ir eksporto dokumentų tvarkymas Europos Sąjungos šalių įmonėms Lietuvoje;
  • fitosanitarinis sertifikavimas, fitosanitarinis įforminimas;
  • papildomos fitosanitarinės kontrolės organizavimas per Tarptautinę Agropramoninkų Asociaciją;
  • prekių pardavimo ir įforminimo laisvame sandėlyje paslaugos;
  • užsakovo atstovavimas muitinėje, valstybinėse įstaigose, reikalingų dokumentų įforminimas, atsakymų į muitinės institucijų užklausas, pranešimų bei kitų dokumentų ruošimas;
  • ūkio subjektų bei fizinių asmenų konsultavimas dokumentų ruošimo, muitinės procedūrų atlikimo ir kitais klausimais.