Przewozy transportem samochodowym.

Ładunki niebezpieczne (ADR)


TRANSTERMA


Trasy

Z krajów Europy Zachodniej i Południowej do krajów bałtyckich, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu.

Typy transportu

transterma - przewóz ładunków ADR ciężarówkami okrytymi plandekami do 92 m3 i do 33 EP*.
transterma - przewóz ładunków ADR samochodami-chłodniami do 92 m3 i do 33 EP. Przewożone, gdy niebezpieczny ładunek wymaga stałego reżimu temperatury.
transterma - przewóz ładunków ADR pociągami drogowymi – chłodniami do 120 m3 i do 37 EP. To pozwala na transportowanie w tym samym czasie w różnych przyczepach ładunki o różnej klasie bezpieczeństwa oraz na utrzymanie różnej temperatury dla każdego ładunku.


*EP – europaleta

UAB "TRANSTERMA" świadczy usługi w zakresie przewozu niebezpiecznych ładunków z Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, Turcji, Anglii, Holandii, Belgii, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Chorwacji, Serbii, Rumunii, Bułgarii.

Przewóz ładunków niebezpiecznych wymaga przestrzegania największej ilości wymogów bezpieczeństwa, dlatego te ładunki przewozimy ze szczególną kontrolą i uwagą.  Możemy przewozić niebezpieczne ładunki każdej kategorii, za wyjątkiem 1-wszej klasy (materiały wybuchowe). Mamy możliwość przewozu niebezpiecznych ładunków 7-ej klasy (materiały radioaktywne). Samochody dostosowane do przewozu ładunków niebezpiecznych posiadają licencje na przewóz ładunków ADR, kierowcy o wysokich kwalifikacjach ukończyli specjalne kursy i posiadają odpowiednie pozwolenia na przewóz niebezpiecznych ładunków.