Przewozy transportem samochodowym

Ładunki ponadgabarytowe


TRANSTERMA


Trasy

Z krajów Europy Zachodniej i Południowej do krajów bałtyckich, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu.

Typy transportu

transterma - platformy (dwu-, trzy- i pięcioosiowe) przeznaczone do przewozu ładunków o długości do 31 m, szerokości – do 8,5 m, wysokości – do 7 m i o wadze do 80 ton.


UAB „TRANSTERMA“ świadczy usługi w zakresie przewozu ponadgabarytowych ładunków z  Hiszpanii, Francji, Włoch, Grecji, Turcji, Anglii, Holandii, Belgii, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Chorwacji, Serbii, Rumunii, Bułgarii.

Przewóz ładunków ponadgabarytowych – jeden z najbardziej skomplikowanych sposobów przewozu ładunków. Dla takich przewozów potrzebna jest:

  • specjalna technika;
  • wybór optymalnej trasy;
  • specjalne pozwolenie w każdym kraju, przez który będzie przewożony ładunek;
  • dobór schematów mocowania;
  • indywidualne rozwiązania i obliczenia dla każdego ładunku;
  • eskorta i ochrona ładunku, w zależności od osobliwości i wartości towaru.

Podczas przewozu ponadgabarytowych ładunków ważne jest znajomość i przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa oraz ustaw obowiązujących w kraju, przez terytorium którego wieziony jest ładunek.