Magazynowanie


TRANSTERMAŚwiadczymy usługi magazynowania ładunków. Zadbamy o przechowywanie, przeładowanie, pakowanie, oznakowanie Państwa ładunku. Przez całą dobę na terytorium magazynów działający punkt ochrony oraz sygnalizacja zapewnia bezpieczeństwo państwa ładunków. Magazyny są zaopatrzone we wszelkie niezbędne urządzenia ładunkowe oraz wykwalifikowany personel.

Świadczymy następujące usługi magazynowania:

 • długookresowe i krótkookresowe przechowywanie ładunków;
 • możliwość wykonania operacji kupna-sprzedaży, załatwianie formalności;
 • kompletowanie ładunków drobnych oraz częściowych, segregowanie;
 • prace załadunkowe;
 • utrzymywanie minimalnej temperatury na poziomie +50C dla ładunków standardowych;
 • utrzymywanie temperatury na poziomie -250C do +200C w magazynie-chłodni;
 • segregowanie, pakowanie, oznakowanie, klejenie etykietek;
 • przechowywanie ładunków nieposiadających statusu UE w magazynie celnym typu A;
 • tymczasowe przechowywanie ładunków importowanych, eksportowanych i tranzytowych w terminale importowo-eksportowym;
 • ważenie, mierzenie, kontrola, fotografowanie ładunków;
 • ewidencja ładunków, opracowywanie sprawozdań dotyczących ruchu ładunków oraz salda;
 • rozwożenie ładunków na Litwie, w Moskwie, w Sankt Petersburgu.