Pośrednictwo celne


TRANSTERMA


Świadczymy profesjonalne usługi pośrednictwa celnego. Zadbamy o wykonanie niezbędnych procedur celnych, przygotujemy wymagane dokumenty. Szybko naprawiamy popełnione przez wysyłających błędy przy wypełnianiu dokumentów eksportowych w kraju wysyłania ładunku.

Wykonujemy następujące procedury celne:

  • przygotowanie dokumentów eksportowych i importowych oraz dostarczenie ich do urzędu celnego;
  • przygotowanie dokumentów reeksportowych, reimportowych i tranzytowych oraz dostarczenie ich do urzędu celnego;
  • wwóz i wywóz towarów na ograniczony okres czasu;
  • składanie dokumentów w magazynach celnych i terminalach;
  • załatwianie dokumentów importowych i eksportowych na Litwie spółkom z Unii Europejskiej;
  • certyfikacja fitosanitarna, załatwianie formalności w zakresie fitosanitarnym;
  • organizacja dodatkowej fitosanitarnej kontroli przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Agroprzemysłowców;
  • usługi sprzedaży towarów i udokumentowania w magazynie o statucie „wolnego magazynu”;
  • reprezentowanie klienta w urzędzie celnym, w instytucjach państwowych, załatwianie niezbędnych dokumentów, podawanie odpowiedzi na zapytania urzędu celnego, przygotowywanie komunikatów i innych dokumentów;
  • konsultacje podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie przygotowywania dokumentów, wykonania procedur celnych oraz innych zagadnień.