Przewozy transportem powietrznym


TRANSTERMA


Trasy

Ze wszystkich krajów Ameryki Północnej i Południowej, także z krajów Azji Wschodniej i Południowowschodniej do krajów bałtyckich, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu.

Transport powietrzny – najszybszy sposób dostarczania ładunków. Tego rodzaju transportem wygodnie jest dostarczać ładunki o niewielkiej objętości i wadze. Także transportowane są wyjątkowo drogie ładunki, a także ładunki wymagające szybkiej dostawy.

Transportem powietrznym możemy dostarczyć wszelkiego typu ładunki od drzwi do drzwi. Także możemy przewieść ładunki niestandardowe oraz wymagające szczególnej uwagi:

 • drogie obrazy;
 • ubrania na wieszakach;
 • ładunki niebezpieczne (ADR);
 • ładunki wymagające utrzymywania reżimu temperatury;
 • zwierzęta;
 • drogie ładunki (według przepisów IATA TACT);
 • wszelkiego rodzaju samochody;

W cenę od drzwi do drzwi włączono:

 • obserwację ładunku podczas podróży;
 • dostawa od wysyłającego do lotniska wylotu;
 • załadunek – rozładunek na lotnisku; 
 • magazynowanie ładunku na lotnisku do momentu wylotu;
 • opłata za terminal; 
 • wypełnienie deklaracji eksportu;
 • lot z lotniska wysyłającego do lotniska odbiorcy;
 • dostawa ładunku z lotniska odbiorcy do odbiorcy.


Oferujemy dodatkowe usługi za najlepsza cenę:

 • zmiana wysyłającego czy odbiorcy ładunku;
 • dodatkowe zapakowanie ładunku;
 • oznakowanie ładunku oraz wymiana opakowania.